ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแหลมโพธิ์ แหลมโพธิ์ ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 075695409
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไหนหนัง ไหนหนัง เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอ่าวนาง บ้านอ่าวนาง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 075637117
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอ่าวน้ำเมา อ่าวน้ำเมา ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 075695384
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโพธิ์เรียง โพธิ์เรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 075622698
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดห้วยโต้ ห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 075680152
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลกระบี่ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 075611180
ตัวอย่าง โรงเรียน อุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 075611183
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกอตง บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 075621552
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาดิน เขาดิน หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 075621669
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาพนม บ้านใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบี่ 075624211
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนกลาง ควนกลาง สินปุน เขาพนม กระบี่ 075624315
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนม่วง บ้านควนม่วง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 075621544
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกกลาง โคกกลาง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 017285793
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกคา โคกคา สินปุน เขาพนม กระบี่ 075680117
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกหาร โคกหาร โคกหาร เขาพนม กระบี่ 075624313
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านช้างตาย บ้านช้างตาย เขาดิน เขาพนม กระบี่ 010893097
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถ้ำโกบ บางสร้าน หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 075689624
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทับพล 7 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 075689332
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งปรือ ทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 075624209