ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเทพพนม บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางเหรียง บ้านวังน้ำเย็น พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 075621661
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านมะม่วงเอน มะม่วงเอน สินปุน เขาพนม กระบี่ 075624314
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองน้ำแดง หนองน้ำแดง เขาพนม เขาพนม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยน้ำแก้ว บ้านห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 075618229
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยพลู บ้านห้วยพลู เขาพนม เขาพนม กระบี่ 075621785
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยสาร ห้วยสาร สินปุน เขาพนม กระบี่ 075680115
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยเสียด ห้วยเสียด เขาพนม เขาพนม กระบี่ 075689200
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหินลูกช้าง หินลูกฃ้าง โคกหาร เขาพนม กระบี่ 075680114
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดพรุเตียว พรุเตียว พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 075621662
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดภูมิบรรพต ปากบางส้าน เขาดิน เขาพนม กระบี่ 075680111
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะปอ บ้านเกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 075680109
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาฝาก เขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 075624307
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองโตนด บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ 075680105
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองนิน บ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองยาง บ้านคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองย่าหนัด คลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 075624304
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองหิน บ้านคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 075680201
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกยูง โคกยูง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเจ๊ะหลี บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 075697177