ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งหยีเพ็ง บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 075680110
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาทุ่งกลาง นาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 075680100
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากคลอง บ้านปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 075680103
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพระแอะ บ้านพระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 075684256
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านร่าปู บ้านร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 075624305
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านร่าหมาด บ้านร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 075680101
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านลิกี บ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 075680102
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโล๊ะใหญ่ บ้านโละใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ 075680107
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านศาลาด่าน บ้านศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 075684030
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสังกาอู้ สังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหลังสอด หลังสอด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ 075680104
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหลังโสด หลังโสด คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเกาะลันตา ศรีรายา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 075697117
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาสามหน่วย บ้านเขาสามหน่วย พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 075621612
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองไคร บ้านคลองไคร คลองพน คลองท่อม กระบี่ 075641497
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองชะมวง บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 075680126
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลคลองท่อม บ้านคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 075699237
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองท่อมเหนือ บ้านทอนจมูกควาย คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองปิ้ง บ้านคลองปิ้ง คลองพน คลองท่อม กระบี่ 075641483