ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองแรด บ้านคลองแรด คลองพน คลองท่อม กระบี่ 075641439
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนใต้ ควนใต้ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 075624301
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านช่องเสียด บ้านบางบอน พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 075643296
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแชงเปิง บ้านแชงเปิง คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 075640483
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดินนา บ้านดินนา คลองพน คลองท่อม กระบี่ 075641481
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทรายขาว บ้านทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 075642182
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทับไทร บ้านทับไทร พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 075680125
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าประดู่ บ้านท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 075624309
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่ามะพร้าว บ้านท่ามะพร้าว คลองพน คลองท่อม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งครก บ้านทุ่งครก คลองพน คลองท่อม กระบี่ 075624299
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งคา บ้านทุ่งคา ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 075680123
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งนุ้ย บ้านทุ่งนุ้ย พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งเสม็ด บ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 075622725
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนางรอง บ้านควนพลอง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 075680124
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านน้ำร้อน บ้านน้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 075699387
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบ่อมะม่วง บ้านบ่อมะม่วง ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางคราม บ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 075622625
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางเตียว บ้านบางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 075680119
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางใหญ่ บ้านบางใหญ่ เพหลา คลองท่อม กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพรุดินนา บ้านพรุดินนา พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 075643428