ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองพวนประทีปบำรุง คลองพวน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ทะเลหอย ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 075680137
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาเทา ปากช่อง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบกเก้าห้อง โคกแซะ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 075621590
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางโสก บ้านบางโสก เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางหอย บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 075621816
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางเหียน บ้านบางเหียน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 075687109
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากหยา ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ศรีพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 075618078
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเขาต่อ เขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 075621681
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดช่องแบก ช่องแบก เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 099094843
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดนทีมุขาราม ปากน้ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 075687156
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางเหลียว บางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 075621677
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านนา บ้านนา เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 075680135
ตัวอย่าง โรงเรียน วิทยาประชาคม ตัวอย่าง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
ตัวอย่าง โรงเรียน สหกรณ์ประชาอุทิศ สหกรณ์ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 075680136
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะไทร เกาะไทร ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 075643350
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาดินประชาพัฒน์ เขาดิน ดินอุดม ลำทับ กระบี่ 075680158
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนแดง น้ำดำ ดินอุดม ลำทับ กระบี่ 075643365
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดินแดง เขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 075680157