ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางเตยนอก(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดบางเตยนอก(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านโบสถ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-6488
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านมะขาม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-5450
ตัวอย่าง โรงเรียน คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) แก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0-2516-9190
ตัวอย่าง โรงเรียน ลําสนุ่น คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 0-2908-3488
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางเตยนอก(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) บางเตย บางเตย สามโคก ปทุมธานี 0-2593-1966
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 0-2599-3259
ตัวอย่าง โรงเรียน คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) คลองสระ คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 0-2593-2531
ตัวอย่าง โรงเรียน ขจรทรัพย์อํารุง โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2501-2259
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2501-2591
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2598-4463
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโคก ชุมชนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-281-1711
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-6397
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดชินวราราม บางขะแยง บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-1460
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2598-0200
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2501-2297
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดนาวง วัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2565-5566
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2501-2590
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางคูวัด บางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2598-2761
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-6086
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางนางบุญ บางขะแยง บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2598-2266