ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) ตำบล ท่ามิหรำ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) ตำบล ท่ามิหรำ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) ส้มตรีด ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 074-614064
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) ปรางหมู่ ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 074-614065
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสํานักกอ สำนักกอ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 074-693332
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดร่มเมือง บ้านร่มเมือง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605180
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโหละหนุน บ้านโหละหนุน อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605183
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอ่างทอง บ้านอ่างทอง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605125
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขัน บ้านขัน ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-618273
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลศรีนครินทร์ บ้านชุมพล ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-635252
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) บ้านทุ่งยาว ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-635147
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านนา บ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-615000
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดลำใน บ้านลำใน บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-606150
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาวง บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-606135
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโตน บ้านโตน ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-650048
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) บ้านควนดินสอ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-635534
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเกษตรนิคม บ้านสวนหมาก ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605703
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนกุฎ ควนกุฏ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 074-612128
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านต้นไทร ต้นไทร นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 074-641506
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเตาปูน บ้านเตาปูน ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 074-634351
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน ตำนนานน เมืองพัทลุง พัทลุง 074-617893
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาโหนด นาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 074-641403