ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" ตำบล โพทะเล อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" ตำบล โพทะเล อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" โพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร 056-681162
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" ตาล โพทะเล โพทะเล พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" ท่าบัว โพทะเล โพทะเล พิจิตร 056-659281
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านน้ำผึ้ง"วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์" บ้านน้ำผึ้ง ทะนง โพทะเล พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี" วังตายศ โพทะเล โพทะเล พิจิตร 056-638277
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนทะนงบ้านไร่ สาขาบ้านไร่ บ้านไร่ โพทะเล พิจิตร 056-667255
ตัวอย่าง โรงเรียน วังสำโรง"ราษฎร์บำรุงวิทย์" วังสำโรง วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 056-638753
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลทับคล้อ วังโอ่ง ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 056-641588
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดหนองง้าว คลองตัน สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 056-638262
ตัวอย่าง โรงเรียน สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 056-657154
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังบงค์ บ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 056-638464
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดหนองสนวน หนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 056-638989
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดวังเรือน วังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังกะทะ วังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน วังก้านเหลือง โคกสนั่น วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดใหม่ดงเจริญ ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดวังหินแรง วังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไดลึก บ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดใหม่วังหว้า วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร