ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดอินกัลยา ตำบล บ้านลี่ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดอินกัลยา ตำบล บ้านลี่ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) บ้านไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3522-5316,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเทพคันธาราม"เลื่อนเทียนประสิทธิ์สงเคราะห์ ตะเคียนด้วน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3571-5222,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" บ้านแถว หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3573-0106,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองขนาก "ตุรงค์เรือง" หนองขนาก หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3573-0199,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" โพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3522-3114,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" วังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3534-1794, 0-
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดศักดิ์ "ราษฎร์สามัคคี" สวนกล้วย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3534-2850,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดน้อย (สร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้างเหนือ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9503
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) บ้านแม่ลา แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9504,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตยวิทยา) นครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9508, 0-
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สวนกล้วย คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9516
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) ท่าวัด บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9519
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) มาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9501
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" บ้านนายี่ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3531-1283
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดดอนกลาง ต้นหมัน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3577-5102
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" โคกสังข์ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3531-2265
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" ดอนข่อย โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3531-2031
ตัวอย่าง โรงเรียน ตำหนักเพนียด เพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0-3532-8927,0-3
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0-3570-1205
ตัวอย่าง โรงเรียน ปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0-3571-3117