ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดดงสวอง ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดดงสวอง ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดคอกกระบือ "จอมประชาสรรค์" วัดคอกกระบือ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036641259
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์" วัดสิงห์ทอง บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 036420964
ตัวอย่าง โรงเรียน พิบูลสงเคราะห์1 นิคมสร้างตนเอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 036422773
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" ู่บ้านใหม่ มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 036644095
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกล้วย "พวงราษฎร์บำรุง" บ้านกล้วย บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 036471878
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 036441336
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าวุ้ง วัดภิญโญ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 036481167
ตัวอย่าง โรงเรียน กองบินโคกกะเทียม กองบินโคกกะเทียม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036486481
ตัวอย่าง โรงเรียน ค่ายพิบูลสงคราม ดอนประดู่ ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 036486200
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกลำพานวิทยา โคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 036423809
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) (ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 036412809
ตัวอย่าง โรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้าย หนองแกเตื่อย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036490100
ตัวอย่าง โรงเรียน ซอย 5 สาย 2 ซ้าย ซอย 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036499202
ตัวอย่าง โรงเรียน ซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036490109
ตัวอย่าง โรงเรียน ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ห้วยบง โคกตูม. เมืองลพบุรี ลพบุรี
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 1 หัวช้าง ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 036422747
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม 5 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036486414
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกตูม โคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036499201
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไทรย้อย บ้านไทรย้อย ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 036425363
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) บ้านสามเรือน พรหมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 036412569