ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน คลองขวาง ตำบล ท่ากุ่ม อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน คลองขวาง ตำบล ท่ากุ่ม อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) ป่าหมาก วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 039512623
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) ท้ายวัง วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 039523539
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ฉางเกลือ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 039528125
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง ตราด
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 44(บ้านนนทรีย์) นนทรีย์ นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 039524698
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 039597222
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) บางปิดล่าง บางปิด แหลมงอบ ตราด 039547259
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) โรงยาง เกาะหมาก เกาะกูด ตราด 010712909
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองเจ้า บ้านคลองเจ้า เกาะกูด เกาะกูด ตราด 039570014
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอ่าวพร้าว อ่าวพร้าว เกาะกูด เกาะกูด ตราด 039570013
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลเกาะกูด คลองหินดำ เกาะกูด เกาะกูด ตราด
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองพร้าว คลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 039551093
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางเบ้า บางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 039558120
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลเกาะช้าง วัดคลองนนทรี เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 039586141
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดคลองสน คลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 039555026
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดวัชคามคชทวีป สลักคอก เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 039553036
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสลักเพชร สลักเพชร เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 039553051
ตัวอย่าง โรงเรียน คลองขวาง คลองขวาง ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 039521891
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ตรอกแซง ท่าพริก เมืองตราด ตราด 039540122
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวช่อ อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 039543434