ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน ชัยบาดาลวิทยา ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน ชัยบาดาลวิทยา ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน สรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยา สรรพยา 056499154
ตัวอย่าง โรงเรียน หันคาพิทยาคม บ้านหัวทอง หันคา หันคา 056451184
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง 036441641
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองรีวิทยา หนองรี ลำสนธิ 036633213
ตัวอย่าง โรงเรียน บางระจันวิทยา สิงห์ บางระจัน 36591470
ตัวอย่าง โรงเรียน สตรีอ่างทอง ศาลาแดง เมืองอ่างทอง 0-3561-1511
ตัวอย่าง โรงเรียน ราชสถิตย์วิทยา ราชสถิตย์ ไชโย 0-3564-7024
ตัวอย่าง โรงเรียน คุรุประชาสรรค์ แพรกศรีราชา สรรคบุรี 056481438-9
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม เมืองลพบุรี 036486333
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านข่อยวิทยา ข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี 036424028
ตัวอย่าง โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล 036426192
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคม ซับจำปา ท่าหลวง 036461922
ตัวอย่าง โรงเรียน สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ 036439077
ตัวอย่าง โรงเรียน ศรีวินิตวิทยาคม บางกะปิ อินทร์บุรี อินทร์บุรี 36581189
ตัวอย่าง โรงเรียน ห้วยกรดวิทยา วัดดอนเก่า ห้วยกรด สรรคบุรี 056438026
ตัวอย่าง โรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา 056489115
ตัวอย่าง โรงเรียน เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม เนินขาม เนินขาม 056946306
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง 036481206
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกสลุงวิทยา โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม 036483118
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ 036651122