ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9179
ตัวอย่าง โรงเรียน ละแมวิทยา ละแม 077559104
ตัวอย่าง โรงเรียน สวนศรีวิทยา หลังสวน 077541050
ตัวอย่าง โรงเรียน มัธยมบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077393210
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าฉางวิทยาคาร ท่าฉาง
ตัวอย่าง โรงเรียน เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ท่าฉาง
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าชนะ บ้านหนองสีป้อ ท่าชนะ ท่าชนะ 077381087
ตัวอย่าง โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม บ้านตาขุน
ตัวอย่าง โรงเรียน เคียนซาพิทยาคม บ้านหวายหนิม เคียนซา เคียนซา 077-266073
ตัวอย่าง โรงเรียน พ่วงพรมครวิทยา บ้านหน้าควนสามัคคี พ่วงพรมคร เคียนซา 077-439254
ตัวอย่าง โรงเรียน คลองฉนวนวิทยา คลองฉนวน เวียงสระ 077-368178 ,077
ตัวอย่าง โรงเรียน หงษ์เจริญวิทยาคม ท่าแซะ 0-7759-9617
ตัวอย่าง โรงเรียน ปะทิววิทยา บางสน ปะทิว 0-7759-1043
ตัวอย่าง โรงเรียน พุนพินพิทยาคม 125 ถนนธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน 077311321
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเสด็จพิทยาคม ราษฎร์พัฒนา บ้านเสด็จ เคียนซา 077-403337
ตัวอย่าง โรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7751-1014
ตัวอย่าง โรงเรียน กาญจนดิษฐ์ ดอนยา กะแดะ กาญจนดิษฐ์ 077379033
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาสาร ทุ่งค่าเกรียน นาสาร บ้านนาสาร 077-341150
ตัวอย่าง โรงเรียน ควนสุบรรณวิทยา เฉียงพร้า ควนสุบรรณ บ้านนาสาร 077-263369
ตัวอย่าง โรงเรียน ทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร 0-7755-4111