ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บางแพปฐมพิทยา ตำบล บางแพ อำเภอ บางแพ จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บางแพปฐมพิทยา ตำบล บางแพ อำเภอ บางแพ จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ลาดหญ้า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 034-589242
ตัวอย่าง โรงเรียน เทพมงคลรังษี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี 034-511320
ตัวอย่าง โรงเรียน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 034-696120
ตัวอย่าง โรงเรียน ร่มเกล้า กาญจนบุรี บ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ 034-532080
ตัวอย่าง โรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ เลาขวัญ 0-3457-6210
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม าปยไาหมหยกีห ท่ามะกา ท่ามะกา ากกาปตกทก 034-541044
ตัวอย่าง โรงเรียน บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ่านหิน ปากท่อ 0-3271-9202
ตัวอย่าง โรงเรียน กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม บ้านห้วยเจริญผล กรับใหญ่ บ้านโป่ง 0-3229-1252
ตัวอย่าง โรงเรียน โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) โพหัก โพหัก บางแพ 0-3238-7253
ตัวอย่าง โรงเรียน ประชามงคล สมเด็จเจริญ หนองปรือ 0-3451-9528
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองโพวิทยา หนองโพ โพธาราม 0-3238-9046
ตัวอย่าง โรงเรียน กาญจนานุเคราะห์ 65 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี 034-511060
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองขาวโกวิทพิทยาคม หนองขาว หนองขาว ท่าม่วง 034-586114
ตัวอย่าง โรงเรียน พระแท่นดงรังวิทยาคาร พระแท่น ท่ามะกา 034-643103
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่ามะกาปุญสิริวิทยา เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา 034-692592
ตัวอย่าง โรงเรียน อุดมสิทธิศึกษา บ้านไหล่น้ำ หนองลู สังขละบุรี 034-595027
ตัวอย่าง โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี 0-3232-7136-7
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคาวิทยา บ้านคา บ้านคา บ้านคา 0-3272-1011
ตัวอย่าง โรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุง บ้านโป่ง บ้านโป่ง 0-3221-1400
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองปลาหมอพิทยาคม โคกสูง หนองปลาหมอ บ้านโป่ง 0-3237-2630