ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน คงคาประชารักษ์ ตำบล กะหรอ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน คงคาประชารักษ์ ตำบล กะหรอ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ทางพูนวิทยาคาร 32/1 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 366074
ตัวอย่าง โรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ สหกรณ์ เขาขาว ทุ่งสง 075-479151
ตัวอย่าง โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช เลขที่ 660 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 356137
ตัวอย่าง โรงเรียน ขุนทะเลวิทยาคม บ้านสอ ขุนทะเล ลานสกา 374312
ตัวอย่าง โรงเรียน ทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง บางรุป ทุ่งใหญ่ 075-354165,075-
ตัวอย่าง โรงเรียน ช้างกลางประชานุกูล มะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง 075-491181
ตัวอย่าง โรงเรียน สตรีปากพนัง ถนนประชาวัฒนา ปากพนัง ปากพนัง 075517215
ตัวอย่าง โรงเรียน เทพราชพิทยาสรรค์ บ้านสระยูง เทพราช สิชล 349359
ตัวอย่าง โรงเรียน พรหมพินิตชัยบุรี ชัยบุรี เมืองพัทลุง 074-614341
ตัวอย่าง โรงเรียน ปากพูน ปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 345414
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช 342108
ตัวอย่าง โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
ตัวอย่าง โรงเรียน พระพรหมพิทยานุสรณ์ บ่อขลบ นาพรุ พระพรหม 378490
ตัวอย่าง โรงเรียน พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ห้วยปน เขาพระ พิปูน 075-499114
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ บ้านโคกข่อย ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 347289
ตัวอย่าง โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เลขที่ 120 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 399123
ตัวอย่าง โรงเรียน สตรีทุ่งสง ตลาดทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง 075-411348
ตัวอย่าง โรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง 075-481169
ตัวอย่าง โรงเรียน แหลมราษฎร์บำรุง แหลมราษฎร์ ควนชะลิก หัวไทร 075386204
ตัวอย่าง โรงเรียน ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ บ้านในดอน ฉลอง สิชล 349355