ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน แก่งนาจารย์พิทยาคม ตำบล นาจารย์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน แก่งนาจารย์พิทยาคม ตำบล นาจารย์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย 043-813713
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) บ้านนาคู นาคู นาคู 043-817501
ตัวอย่าง โรงเรียน แก้วเสด็จพิทยาคม บ้านโคกกลาง สมเด็จ สมเด็จ 043-862250
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี 043881026
ตัวอย่าง โรงเรียน ผาเสวยรังสรรค์ หนองแสงน้อย ผาเสวย สมเด็จ 043-801042
ตัวอย่าง โรงเรียน แก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-814033
ตัวอย่าง โรงเรียน ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย 043-854156
ตัวอย่าง โรงเรียน โนนศิลาพิทยาคม 157 โนนศิลา สหัสขันธ์ 043-894023,043-
ตัวอย่าง โรงเรียน มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ภูฮัง ดงมูล หนองกุงศรี 043814304
ตัวอย่าง โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 99 คุ้มเก่า เขาวง 043-859293
ตัวอย่าง โรงเรียน บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา หินลาด บ่อแก้ว นาคู 043-840237
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811271,043-
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองกาฬสินธุ์ 42 ถนนอรรถเปศล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811678
ตัวอย่าง โรงเรียน จำปาหลวงวิทยาคม ดอนจาน 043-84239
ตัวอย่าง โรงเรียน วังมนวิทยาคาร หัวงัว ยางตลาด 043841122
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ หนองบัวไชยวาร หนองบัว หนองกุงศรี 043894220
ตัวอย่าง โรงเรียน กุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ 043- 851366
ตัวอย่าง โรงเรียน มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ หลักเหลี่ยม นามน
ตัวอย่าง โรงเรียน คำเจริญวิทยาคม บ้านคำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก 043889010
ตัวอย่าง โรงเรียน ไตรรัตนวิทยาคม บ้านโนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย 043131621