ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน สกลนครพัฒนศึกษา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 042-733412
ตัวอย่าง โรงเรียน ด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ 042-751201
ตัวอย่าง โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 042-733412
ตัวอย่าง โรงเรียน บะฮีวิทยาคม บะฮี บะฮี พรรณานิคม 042981021
ตัวอย่าง โรงเรียน โพนงามศึกษา บ้านชุมชนพัฒนา โพนงาม อากาศอำนวย 042756645
ตัวอย่าง โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา ดงพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 042-711061
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองแวงวิทยา บ้านหนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส 042756844
ตัวอย่าง โรงเรียน ภูริทัตต์วิทยา หนองผือ นาใน พรรณานิคม 042-703215
ตัวอย่าง โรงเรียน ธรรมบวรวิทยา บ้านคำบิด คำบ่อ วาริชภูมิ
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองหลวงศึกษา บ้านหนองหลวง หนองหลวง สว่างแดนดิน 042722226
ตัวอย่าง โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี คำตากล้า 042796124
ตัวอย่าง โรงเรียน พรรณาวุฒาจารย์ บ้านพรรณา พรรณา พรรณานิคม 042779117
ตัวอย่าง โรงเรียน ช้างมิ่งพิทยานุกูล บ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม 042706116
ตัวอย่าง โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 121 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042721181
ตัวอย่าง โรงเรียน แวงพิทยาคม 244 แวง สว่างแดนดิน 042-729090
ตัวอย่าง โรงเรียน มัธยมวานรนิวาส 400 บ้านวานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส 042791644
ตัวอย่าง โรงเรียน คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ บ้านโคกอุดม คำตากล้า คำตากล้า 042796084
ตัวอย่าง โรงเรียน โพธิแสนวิทยา แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ 042-711386
ตัวอย่าง โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม โนนสะอาด ส่องดาว ส่องดาว 042786023
ตัวอย่าง โรงเรียน ดงมะไฟวิทยา ดงมะไฟ ขมิ้น เมืองสกลนคร 042-766567