ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน สากเหล็กวิทยา ตำบล สากเหล็ก อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน สากเหล็กวิทยา ตำบล สากเหล็ก อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน โค้งไผ่วิทยา บ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี 0-5572-8154-5
ตัวอย่าง โรงเรียน เมธีพิทยา บ้านท่าฬ่อ ในเมือง เมืองพิจิตร 056615620
ตัวอย่าง โรงเรียน เขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ 056-649371
ตัวอย่าง โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร นครอินทร์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร 055716275
ตัวอย่าง โรงเรียน หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 82 ฆะมัง เมืองพิจิตร 056697251
ตัวอย่าง โรงเรียน นครไตรตรึงษ์ มอพระธาตุ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร 055796114
ตัวอย่าง โรงเรียน สลกบาตรวิทยา สลกบาตร สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี 0-5572-6029,0-5
ตัวอย่าง โรงเรียน สากเหล็กวิทยา ถ้ำคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก 056699331
ตัวอย่าง โรงเรียน พิไกรวิทยา 89 บ้านคลองพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย 055734041
ตัวอย่าง โรงเรียน มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร บ้านประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ลานกระบือ 055754137-8
ตัวอย่าง โรงเรียน โพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 056-601120
ตัวอย่าง โรงเรียน แหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง 056-638940
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองกองพิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร 055713080
ตัวอย่าง โรงเรียน เรืองวิทย์พิทยาคม บ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย 055711010
ตัวอย่าง โรงเรียน วังไทรวิทยาคม วังไทร วังไทร คลองขลุง 0-5571-2925
ตัวอย่าง โรงเรียน สระหลวงพิทยาคม 229 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร 056616056
ตัวอย่าง โรงเรียน เนินปอรังนกชนูทิศ วังกระทึง เนินปอ สามง่าม 056615706
ตัวอย่าง โรงเรียน วัชรวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร 055711901
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทรงามพิทยาคม บ้านนา ไทรงาม ไทรงาม 055791010
ตัวอย่าง โรงเรียน สักงามวิทยา มอมะนาว สักงาม คลองลาน 0-5574-5572