ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกยางหนองตาสี ตำบล ทรัพย์พระยา อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านโคกยางหนองตาสี ตำบล ทรัพย์พระยา อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" บ้านหนองรี นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 044631398
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองงิ้ว หนองไทร บ้านหนองไทร นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 044630090
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองกง บ้านหนองม่วง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 044637085
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" โคกกลาง ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตะโก "วันครู 2501" บ้านตะโก อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044628374
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกยาง บ้านโคกยาง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630018
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) บ้านสายบัว เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630208
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสี่เหลี่ยม บ้านสี่เหลี่ยม เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถาวร บ้านหนองศาลา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านยายคำ บ้านยายคำ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044628435
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนศิลา บ้านโนนศิลา ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630119
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630411
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) กระเดื่อง ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 044632023
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หนองกง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านก้านเหลือง บ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 044630220
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านคอกควาย นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 044630216
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกตะโก บ้านโคกตะโก หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 044630352
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกมะค่า หนองเจริญสุข ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกยางหนองตาสี บ้านโคกสูงหนองนา ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 044618372
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกยางหนองถนน หนองถนน ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 044630019