ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วชิรป่าซาง ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วชิรป่าซาง ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ป่าซาง 6 บ้านหนองหอย ป่าซาง ป่าซาง 053521044
ตัวอย่าง โรงเรียน ประชาราชวิทยา นาแรม บ้านร้อง งาว 054-365033
ตัวอย่าง โรงเรียน เวียงตาลพิทยาคม ยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร 054-339031
ตัวอย่าง โรงเรียน ทาขุมเงินวิทยาคาร ทาขุมเงิน แม่ทา 053574679
ตัวอย่าง โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร 054-269284
ตัวอย่าง โรงเรียน แม่ทะพัฒนศึกษา 234 บ้านบอม แม่ทะ 054290317
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะคาวิทยาคม บ้านเกาะคา เกาะคา เกาะคา 054281382
ตัวอย่าง โรงเรียน วังเหนือวิทยา ทุ่งเป้า วังเหนือ วังเหนือ 0-5427-9074
ตัวอย่าง โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 053-591335
ตัวอย่าง โรงเรียน เขลางค์นคร เขลางค์ทอง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 054-226932
ตัวอย่าง โรงเรียน เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บ้านร่องหอย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 054-342191
ตัวอย่าง โรงเรียน โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 054-228182
ตัวอย่าง โรงเรียน เสริมงามวิทยาคม 134 ทุ่งงาม เสริมงาม 054286123
ตัวอย่าง โรงเรียน จักรคำคณาทร 426 ในเมือง เมืองลำพูน 053511011
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม บ้านหนองเต่า บ้านแป้น เมืองลำพูน 053573222
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองมายวิทยา บ้านแพะ บ้านแลง เมืองลำปาง
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองปานพัฒนวิทย์ บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน 54260155
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา บ้านหล่ายแก้ว ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง 053-578798
ตัวอย่าง โรงเรียน ปงแสนทองวิทยา บ้านปงแสนทอง ปงแสนทอง เมืองลำปาง 054-352779
ตัวอย่าง โรงเรียน เวียงมอกวิทยา บ้านหนองหอย เวียงมอก เถิน 054241506