ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน สรอยเสรีวิทยา ตำบล สรอย,ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน สรอยเสรีวิทยา ตำบล สรอย,ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร บ้านดอนมูล ดู่ใต้ เมืองน่าน 054771689
ตัวอย่าง โรงเรียน เวียงเทพวิทยา สอง 054586194
ตัวอย่าง โรงเรียน วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 505 เด่นชัย เด่นชัย 054-613377
ตัวอย่าง โรงเรียน ทุ่งช้าง บ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง 054-795-167
ตัวอย่าง โรงเรียน นาหมื่นพิทยาคม 84 บ่อแก้ว นาหมื่น 054787058
ตัวอย่าง โรงเรียน พระธาตุพิทยาคม พร้าว พระธาตุ เชียงกลาง 054-701-117
ตัวอย่าง โรงเรียน แม่จริม บ้านนาคา หนองแดง แม่จริม 054769057
ตัวอย่าง โรงเรียน มัธยมป่ากลาง น้ำเปิน ป่ากลาง ปัว 054-792-301
ตัวอย่าง โรงเรียน ถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ 054645656
ตัวอย่าง โรงเรียน สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่น 054-541604
ตัวอย่าง โรงเรียน น่านประชาอุทิศ บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน 054741701
ตัวอย่าง โรงเรียน นาน้อย บ้านนาราบ นาน้อย นาน้อย 054789093
ตัวอย่าง โรงเรียน น่านนคร บ้านสบแก่น นาปัง ภูเพียง 054793361
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองบัวพิทยาคม หนองบัว ป่าคา ท่าวังผา 054-798-467
ตัวอย่าง โรงเรียน ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ 054649707
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านหนองช้างน้ำ บ้านกาศ สูงเม่น 054-643622
ตัวอย่าง โรงเรียน สา หนองนก กลางเวียง เวียงสา 054781764
ตัวอย่าง โรงเรียน สารธรรมวิทยาคาร ปงหนึ่ง ตาลชุม ท่าวังผา 054-686-085
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองยมวิทยาคาร บ้านสบบั่ว ยม ท่าวังผา 054-705-288
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองแงง ทุ่งกวาง แงง ปัว 054-798-235