ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน อุทัยวิทยาคม เนินตูม สแกกรัง เมืองอุทัยธานี 0 5651 2540 / 0
ตัวอย่าง โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เลขที่ 20 ดอนกลอย หนองขาหย่าง 0 5698 2067 / 0
ตัวอย่าง โรงเรียน ทุ่งโพวิทยา เขากวางทอง หนองฉาง 515110
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไร่วิทยา บ้านบึง บ้านไร่ 546027/539167
ตัวอย่าง โรงเรียน การุ้งวิทยาคม เมืองการุ้ง บ้านไร่ 542018-20
ตัวอย่าง โรงเรียน ลาดทิพรสพิทยาคม หนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี 0-5639-0111
ตัวอย่าง โรงเรียน วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วังเมือง ลาดยาว ลาดยาว 0-5636-4225
ตัวอย่าง โรงเรียน แม่วงก์พิทยาคม บ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ 0-5623-8046
ตัวอย่าง โรงเรียน ตะคร้อพิทยา 333 ตะคร้อ ไพศาลี 0-5635-7226
ตัวอย่าง โรงเรียน วังหินวิทยาคม วังหิน บ้านไร่ 535079/535184
ตัวอย่าง โรงเรียน อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟ้า 0-5629-8000
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ดอนคา ท่าตะโก 0-5624-9419
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา บ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ 0-56362214
ตัวอย่าง โรงเรียน โกรกพระ บางมะฝ่อ เลขที่ 80 บางมะฝ่อ โกรกพระ 0-5632-0342
ตัวอย่าง โรงเรียน เขากะลาวิทยาคม เขาสามยอด(เขาวงค์) เขากะลา พยุหะคีรี 0-5636-9324
ตัวอย่าง โรงเรียน ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ตากฟ้า 5-6241-3423
ตัวอย่าง โรงเรียน บ่อยางวิทยาคม บ่อยาง สว่างอารมณ์ 0 5651 3272 / 0
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองฉางวิทยา หนองฉาง หนองฉาง 531150/531146
ตัวอย่าง โรงเรียน รัฐราษฎร์อนุสรณ์ บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย 0-5622-6004
ตัวอย่าง โรงเรียน ทองหลางวิทยาคม คอกควาย บ้านไร่ 579028