ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะอาด ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660346
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสวงษ์พัฒนศึกษา อรุณพัฒนา หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-685110
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแวง บ้านหนองหิน ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045-660279
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสวาย-สนวน สวาย ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 045-675210
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ประอาง ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 045-614403
ตัวอย่าง โรงเรียน ขุขันธ์วิทยา ตาปิ่น ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-671011
ตัวอย่าง โรงเรียน ทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660001
ตัวอย่าง โรงเรียน นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) นิคมเขต 8 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-630178
ตัวอย่าง โรงเรียน นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) นิคมซอยกลาง หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-630669
ตัวอย่าง โรงเรียน นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นิคมซอยสอง หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660257
ตัวอย่าง โรงเรียน นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ หนองปลาดุก นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-673457
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ กระโพธิ์ช่างหม้อ ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660372
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกฤษณา กฤษณา กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660371
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกะกำ กะกำ ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660190
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกันจาน กันจาน ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-685122
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกันแตสระรุน กันแต ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660009
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกันทรารมย์ โคกโพน กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-818113
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกันโทรกประชาสรรค์ บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660010
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ขนุน โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660370
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขวิก ศรีสระจันทร์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-660457