ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านด้ามพร้า ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านด้ามพร้า ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อม ถนนศรีณรงค์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0-4525-5037,0-4
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) หนองเหล่า หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 0-4523-1019
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านผาสุกหนองซองแมว บ้านผาสุก เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0-4534-0470
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองแสง บ้านหนองแสง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0-4537-0475
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขี้เหล็กคำเจริญ ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0-4520-0602,0-4
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ยางน้อย ก่อ้เอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 0-4547-3601
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสว่างโนนสวาง บ้านสว่าง ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 0-4537-0300
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเหล่าเสือโก้ก บ้านเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4530-4087
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเป้า บ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0357
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเหล่าคำ บ้านเหล่าคำ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0649,0-4
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแสง บ้านแสง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0353
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองเป็ด หนองเป็ด แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0352
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาขาดอนติ้ว ดอนติ้ว หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0-4537-0441
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) นาคำภูฮี ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 0-4537-0298
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาไผ่ บ้านนาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0355
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจิก บ้านจิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4530-4229
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนโพนเมืองวิทยา บ้านโพนเมือง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4530-4135,0-4
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขามน้อย บ้านขามน้อย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0351
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคำไหล คำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0350
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหาด หาด โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0-4537-0349