ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคำกลางวังม่วง ตำบล โคกชำแระ อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคำกลางวังม่วง ตำบล โคกชำแระ อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองโพดวิทยา หนองโพด โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 045-370559
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403804
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองดุม หนองดุม ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403207
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเบ็ญจ์โนนดู่ เบญจ์โนนคู่ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านน้ำขุ่น น้ำขุ่น ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-370338
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองดินดำ หนองดินดำ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-370237
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกุดเชียงมน กุดเชียงมุน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 045-370561
ตัวอย่าง โรงเรียน โนนสูงโนนโฮมวิทยา โนนสูง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 045-370189
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านค้อ ค้อ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 045-370562
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาเกษม นาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 045-403800
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหมากแหน่ง หมากแหน่ง ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403803
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนยาง โนนยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403009
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองเดชบ้านสมสะอาด บ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนเขื่องจงเจริญ โนนเขือง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 045-370167
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตาเกา บ้านตาเกา ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-370582
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองโด หนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403808
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองหัวลิง หนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403809
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านซำสะกวยน้อย บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-370132
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตาโอง ตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-403802
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแสนถาวร แสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045-370230