ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยยางดำ ตำบล หนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านห้วยยางดำ ตำบล หนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกม่วงศึกษา บ้านโคกม่วง หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 044870102
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) หนองดินดำ บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 044870542
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า บ้านดอนมะค่าง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870423
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บ้านโนนหินลาด บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044822750
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) สันติสุข หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044860211
ตัวอย่าง โรงเรียน เกษตรศิลปวิทยา บ้านยาง บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044869108
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044869120
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านหัน บ้านหัน บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044863030
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกลาง กลาง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870108
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) บ้านกุดเลาะ กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044823231
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแก้งตาดไซ บ้านแก้งตาดไซ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870425
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขามป้อม ขามป้อม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044893996
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขวา บ้านเขวา บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870117
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกสง่า บ้านโคกสง่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870125
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจมื่น บ้านจมื่น บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870127
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโจดพิทยาคาร บ้านโจด หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044822927
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านฉนวน บ้านฉนวน หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044822841
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนหัน บ้านดอนหัน หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870143
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อ บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044822995
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านตลาดทราย บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870533