ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหินเกิ้ง ตำบล คำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านหินเกิ้ง ตำบล คำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน เค็งใหญ่หนองงูเหลือม บ้านเค็งใหญ่ เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 045-549492
ตัวอย่าง โรงเรียน ดงแสนแก้วดงสำราญ ดงแสนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ
ตัวอย่าง โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย บ้านโสกโดน โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-520080
ตัวอย่าง โรงเรียน หัวดงหนองคลอง บ้านหัวดง เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 045-520095
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคำน้อย บ้านคำน้อย ่ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 045-520019
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอีเก้ง(ประชารัฐนุกูล) บ้านอีเก้ง พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 045-403507
ตัวอย่าง โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ
ตัวอย่าง โรงเรียน ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม ก้าวหน้าสามัคคี โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-520000
ตัวอย่าง โรงเรียน คำมะโค้งหนองแฝก บ้านคำมะโค้ง สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-520001
ตัวอย่าง โรงเรียน คำมะเบื่อแสงเพชร คำมะเบื่อ หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกศรีหนองคลอง บ้านโคกศรีบุญเรือง ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-523526
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านน้ำปลีก น้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-273293
ตัวอย่าง โรงเรียน ดอนหวายตาใกล้ บ้านดอนหวาย บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045451206
ตัวอย่าง โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว หนองมะแซว นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-520005
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) บ้านโคกจักจั่น บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ตัวอย่าง โรงเรียน นาผือโคกกอก นาผือ นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ตัวอย่าง โรงเรียน นาวังกุดตากล้า นาวัง นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-450665
ตัวอย่าง โรงเรียน นาห้วยยางสองคอน สองคอน โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-524031
ตัวอย่าง โรงเรียน บ่อบุโปโล [บ้านไก่คำ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-547654
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) บ้านก่อ ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ