ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคำกลิ้ง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคำกลิ้ง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนอุดมโนนยาง(เนยอุปถัมภ์) ดอนอุดม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4224-3311
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา บ้านหนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4220-1020
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองโอนหนองฮาง หนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4226-3420
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนสะอาดผาสุข โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4291-0154
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) นาข่า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4221-8180
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ ถ่อนน้อย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042290400
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลเพ็ญประขานุกูล สันป่าตอง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 0-4227-9109
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเชียงหวาง "คุรุประชาสรรค์" บ้านเชียงหวาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 0-4221-6580
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาพัง บ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 0-4227-0136
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแวงชุมพล หนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0-4225-0583
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ บ้านโนนสร้างคำ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านสังซา บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านยามกาโนนคำ บ้านยามกาน้อย บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 0-4222-0206
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดลิงง้อหนองแก หนองแก นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4225-0785
ตัวอย่าง โรงเรียน ค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4224-4282
ตัวอย่าง โรงเรียน เจ ซี บ้านอินทร์แปลง อินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4225-1494
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคม 1 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4223-7144
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนโนนสูง โนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4229-5220
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 ไทยสมุทร บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4224-1135
ตัวอย่าง โรงเรียน นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นิคม 2 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0-4223-7143