ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ตำบล บ้านดุง อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ตำบล บ้านดุง อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด หนองลาด หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 0-4227-1364
ตัวอย่าง โรงเรียน บุญมีศรีสว่าง บุญมี ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 0-4227-0129
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาคำพรสันติ บ้านนาคำ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 0-4226-5601
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) บ้านหนองผักแว่น บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 0-4222-0184
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไพจาน บ้านไพจาน ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 0-4225-0354
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนทองอินทร์ บ้านโนนทองอินทร์ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหัวหนอง บ้านหัวหนอง โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 0-4225-6121
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านซำป่าหัน บ้านซำป่าหัน บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านซำป่ารัง บ้านซำป่ารัง บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านค้อดอนแคน บ้านค้อดอนแคน ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 0-4225-8141
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังแข้ บ้านวังแข้ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี บ้านหนองสองห้อง โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 0-4227-3822
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ บ้านหนองบัวสะอาด ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 0-4227-0116
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคำแคนแก่นคูณ บ้านคำแคน คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคำน้ำทิพย์ บ้านเลขที่ 2 บ้านน้ำทิพย์ คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองกอบง บ้านหนองกอบง ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 0-4223-5217
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลกู่แก้ว 159 บ้านจีต บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านค้อน้อย บ้านค้อน้อย คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 0-4224-1968
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนสวรรค์ บ้านดอนสวรรค์ คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี