สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

:

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน นาไคร้ประชาสรรค์ บ้านนาไคร้ กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" หนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 043-861439
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859116
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพนสวาง โพนสว่าง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890282
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนสำราญ โนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890069
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองแสงถวิลราษฎร์ โชคชัยพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890070
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ดอนจะหราบ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890071
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาวี นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890284
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงหมู บ้านโนนสวรรค์ คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา กุดตอแก่น คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดสิมวิทยาสาร กุดสิมคุ้มเก่า คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859117
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สุขเกษม กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859435
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านส้มป่อย ส้มป่อย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-817514
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกุดกอก บ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกมะลิวิทยา ดงหวาย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890073
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองผือ หนองกว้าง หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890285
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพธิ์ไทร บ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890074
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพนนาดี โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาคู บ้านนาคู นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 043-817056
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังเวียง วังเวียง นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 043-817058