ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาไร่เดียว ตำบล นาทัน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านนาไร่เดียว ตำบล นาทัน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน นาไคร้ประชาสรรค์ บ้านนาไคร้ กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" หนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 043-861439
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859116
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพนสวาง โพนสว่าง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890282
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนสำราญ โนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890069
ตัวอย่าง โรงเรียน หนองแสงถวิลราษฎร์ โชคชัยพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890070
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ดอนจะหราบ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890071
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาวี นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890284
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงหมู บ้านโนนสวรรค์ คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา กุดตอแก่น คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดสิมวิทยาสาร กุดสิมคุ้มเก่า คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859117
ตัวอย่าง โรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สุขเกษม กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859435
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านส้มป่อย ส้มป่อย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-817514
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกุดกอก บ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกมะลิวิทยา ดงหวาย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890073
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองผือ หนองกว้าง หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890285
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพธิ์ไทร บ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890074
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพนนาดี โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาคู บ้านนาคู นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 043-817056
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังเวียง วังเวียง นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 043-817058