ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร ตำบล โคกก่อง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร ตำบล โคกก่อง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"ชุมชนพัฒนา" บ้านโพธิ์ศรี งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 042-756346
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนแคน บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 042-701653
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์" บ้านท่าวัดเหนือ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 042-701187
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม บ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 042-747069
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านศรีวิชา"ครุราษฎร์อุทิศ" บ้านศรีวิชา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 042-703366
ตัวอย่าง โรงเรียน โคกเลาะวิทยาคาร บ้านโคกเลาะ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 042-701641
ตัวอย่าง โรงเรียน งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 042-756327
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ บ้านเชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 042-754117
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ บ้านดงมะไฟ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 042-759122
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านโนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 042-701662
ตัวอย่าง โรงเรียน เชิงชุมราษฎร์นุกูล ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 042-711734
ตัวอย่าง โรงเรียน ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ บ้านดงชนราษฎร์บำรุง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 042-756337
ตัวอย่าง โรงเรียน ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ บ้านดอนเชียงบาน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 042-741051
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่าแร่วิทยา บ้านท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 042-751211
ตัวอย่าง โรงเรียน ทุ่งมนพิทยาคาร บ้านทุ่งมน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 042-701657
ตัวอย่าง โรงเรียน ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุนาเวง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 042-730400
ตัวอย่าง โรงเรียน นาอ้อยคำสะอาด บ้านนาอ้อย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 042-714184
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกกส้มโฮง ชุมชนกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 042-714795
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกุดแข้ บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 042-720037
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร บ้านโคกก่อง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 042-756105