ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน ชลประทานผาแตก ตำบล ลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน ชลประทานผาแตก ตำบล ลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดวังสิงห์คำ วังสิงห์คำ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-368373
ตัวอย่าง โรงเรียน ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า ระดับปฐมวัย ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน เทพเสด็จวิทยา แม่ตอน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460171
ตัวอย่าง โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 1 บ้านสหกรณ์ 1 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 053-929076
ตัวอย่าง โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 5 บ้านสหกรณ์ 5 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 4 ีบ้านโป่งห้อม บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 053-460267
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดแม่กำปอง บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่เตาดิน บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 053-460003
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจำปี บ้านจำปี ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดหนองหอย บ้านหนองหอย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านออนหลวย บ้านออนหลวย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 053-859419
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านออนกลาง บ้านออนกลาง ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 053-859117
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเปาสามขา บ้านเปาสามขา ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 053-859485
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านออนหลวย สาขาบ้านหัวฝาย บ้านหัวฝาย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเปาสามขา สาขาบ้านวาก บ้านวาก ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านม่อน บ้านม่อน แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 053-460265