ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยงูกลาง ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านห้วยงูกลาง ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่แมะ สาขาป่าโหล ป่าโหล แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่ข้อน บ้านแม่ข้อน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่จา แม่จา ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา สวนชา ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 053-460233
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่คะ สาขาบ้านหนองบัวคำ หนองบัวคำ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านฮ่องห้า บ้านเทพมงคล แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าก๊อ สาขาบ้านห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่แพม บ้านแม่แพม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านร้องธาร สาขาปางมะขามป้อม ปางมะขามป้อม ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทา ทา หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน แกน้อยศึกษา แกน้อย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 053-460015
ตัวอย่าง โรงเรียน โครงการหลวงแกน้อย แกน้อย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 053-460257
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 053-375122
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านวังจ๊อม วังจ๊อม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 053-455191
ตัวอย่าง โรงเรียน ดอยสามหมื่น น้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 053-460014
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 053-455073
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอน บ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 053-455075
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถ้ำ บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 053-456470
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 053-261428
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งละคร บ้านหัวทุ่ง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 053-455761