ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังลุง ตำบล หางดง-บ้านตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านวังลุง ตำบล หางดง-บ้านตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม หางดง-บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-461088
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ทัง บ้านแม่ทัง หางดง-บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-460101
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกองลอย บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 053-460083
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกองหิน บ้านกองหิน หางดง-บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-831193
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกิ่วลม กิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 053-460106
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุน บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 053-460303
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแควมะกอก แควมะกอก ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 053-267551
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโค้งงาม บ้านโค้งงาม หางดง-บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-460099
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงดำ ดงดำ ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 053-460097
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอกแดง บ้านดอกแดง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 053-460110
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอยคำ ดอยคำ หางดง-บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-460306
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเด่นวิทยา เด่น นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 053-267967
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตาลใต้ ตาลใต้ บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-461286,4601
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตาลเหนือ ตาลเหนือ บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-461701
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตีนตก บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 053-460112
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเตียนอาง เตียนอาง บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 053-460304
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 053-460109
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่ง สาขาทุ่งยง บ้านทุ่งยง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งโป่ง ทุ่งโป่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 053-460088
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาคอเรือ นาคอเรือ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 053-267928