ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านศรีบุญยืน-วังทอง ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านศรีบุญยืน-วังทอง ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านประตูป่า บ้านประตูป่า ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 053512142
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ห้วยเหี๊ยะ ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง บ้านปงผาง ทากาศ แม่ทา ลำพูน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแป้น บ้านแป้น บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน 053521485
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านเหมืองจี้ บ้านเหมืองจี้หลวง เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 053521335
ตัวอย่าง โรงเรียน เชตวันหนองหมู บ้านหนองหมู อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 053541177
ตัวอย่าง โรงเรียน ตำบลบ้านแป้น บ้านหนองเต่า บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน 053521612
ตัวอย่าง โรงเรียน ตำบลริมปิง สันริมปิง ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 053511405
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขัวแคร่ บ้านขัวแคร่ ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 053553346
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจำบอน บ้านจำบอน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 053553181
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 053560345
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าขาม ป่าขาม เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 053982001
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าซางน้อย บ้านป่าซางน้อย บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน 053521365
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าเส้า บ้านป่าเส้า อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 053541500
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลเมืองลำพูน บ้านป่าเห็ว อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 053541382
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดต้นโชค บ้านฝายแป้น เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 053573642
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 053581625
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเวียงยอง บ้านเวียงยอง เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 053512217
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดศรีดอนตัน ศรีดอนตัน มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 053528185
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านศรีบุญยืน-วังทอง บ้านศรีบุญยืน เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 053560444