ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสว้า ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านสว้า ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพนาสวรรค์ ป่าไร่ ภูคา ปัว น่าน 054-760-149
ตัวอย่าง โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน อวน ปัว น่าน
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) ใต้ร่มโพธิ์ทอง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 054-693-058
ตัวอย่าง โรงเรียน จตุราษฎร์ศึกษา บ้านห้วยล้า สถาน ปัว น่าน 054-798-855
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนศิลาเพชร บ้านดอนทรายทอง ศิลาเพชร ปัว น่าน 054-792-457
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนศิลาแลง บ้านหัวดอย ศิลาแลง ปัว น่าน 054-792-091
ตัวอย่าง โรงเรียน ไตรประชาวิทยา ไตรประชาวิทยา ศิลาแลง ปัว น่าน 054-792-188
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขอน บ้านขอน ปัว ปัว น่าน 054-791-581
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนมูล (แงง) บ้านดอนมูล แงง ปัว น่าน 054-798-542
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) บ้านดอนมูล ศิลาเพชร ปัว น่าน 054-705-263
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแดนพนา บ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเต๋ย บ้านเต๋ยกลาง ภูคา ปัว น่าน 054-760-252
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งกวาง บ้านทุ่งกวาง แงง ปัว น่าน 08-1366-950
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งเฮ้า บ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว น่าน 054-760-150
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาก้อ บ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว น่าน 054-791-309
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาฝาง บ้านนาฝาง สถาน ปัว น่าน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาวงศ์ บ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว น่าน 054-689-049
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านน้ำยาว บ้านน้ำยาว อวน ปัว น่าน 054-760-255
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปงสนุก บ้านปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว น่าน 054-688-557
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปรางค์ บ้านปรางค์ ปัว ปัว น่าน 054-756-155