ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเวียงหมอก ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านเวียงหมอก ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน สันทรายงามวิทยา ชวา สันทรายงาม เทิง เชียงราย 0-5371-0115
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนไชยสาขาบ้านผาลาด ผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0-5369-6698
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอร์ มูเซอ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
ตัวอย่าง โรงเรียน ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด สันสะอาด ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ไม้ยามิตรภาพที่ 168 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2152
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" บ้านห้วยก้าง ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2178
ตัวอย่าง โรงเรียน ห้วยก้างราษฎร์วิทยา บ้านห้วยก้าง ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2155
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ป่าตาล ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0-5379-7028
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย 0-5379-7635
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพญาพิภัทดิ์ พญาพิภักดิ์ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0-5371-0183
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0-1950-1780
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกี๋ยง ภูเวียง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0-5371-0688
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขียะ บ้านสารภี ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านครึ่ง ไชยปราการ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0-5378-3504
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านครึ่งใต้ ครึ่งใต้ บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0-5378-3503
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) บ้านเชียงคาน สถาน เชียงของ เชียงราย 0-5372-0784
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนมหาวัน บ้านดอนมหาวัน เวียง เชียงของ เชียงราย 0-5379-1177
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านต้นปล้อง 362 ต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0-5378-3505
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตองม่วงชุม บ้านตองเก้า ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0-5372-0668
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) บ้านทุ่งงิ้ว สถาน เชียงของ เชียงราย 0-5379-1358