ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเวียงพาน ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านเวียงพาน ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เวียงเหนือ เวียง เชียงแสน เชียงราย 053-777105 053-
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแว่น หนองแว่น แม่จัน แม่จัน เชียงราย 053-660494
ตัวอย่าง โรงเรียน ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ธรรมจาริก แม่จัน แม่จัน เชียงราย 053-918473
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าตึง ป่าตึง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-771191
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสันโค้ง บ้านสันโค้ง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-160039
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-180040
ตัวอย่าง โรงเรียน ประชารัฐพัฒนา บ้านปางผักฮี้ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-180018
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยมะหินฝน บ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-918524
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปางสา บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-160117
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสันติสุข บ้านสันติสุข ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-610038
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านรวมใจ บ้านรวมใจ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-160040
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่สลองใน บ้านแม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 053-180645
ตัวอย่าง โรงเรียน สันสลีหลวง-สันนายาว บ้านสันสลีหลวง ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 053-665835
ตัวอย่าง โรงเรียน นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา บ้านป่าเมี้ยง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 053-918521
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่พัฒนา ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 053-918443
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่คี-หนองอ้อ บ้านแม่คี ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 053-772316
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแหย่ง บ้านหนองแหย่ง แม่คำ แม่จัน เชียงราย 053-779509
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสันธาตุ บ้านสันธาตุ แม่คำ แม่จัน เชียงราย 053-785205
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ บ้านม่วงคำ แม่คำ แม่จัน เชียงราย 053-665892
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย บ้านป่าเปา แม่คำ แม่จัน เชียงราย 053-914496