ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่จ๊าง ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านแม่จ๊าง ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย ขุนแม่เตี๋ย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 053-680092
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยห้า สาขาบ้านห้วยห้าใหม่ ห้วยห้าใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยฮากไม้เหนือ ห้วยฮากไม้ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม กองอูม แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน ขุนแม่คะตวน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 053-619154
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ ห้วยไชยยงค์ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สบเมย แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านน้ำดิบ น้ำดิบ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-681539
ตัวอย่าง โรงเรียน ดอนชัยวิทยา ท่าข้ามเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-681541
ตัวอย่าง โรงเรียน ทองสวัสดิ์วิทยาคาร ในเวียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-681525,053-
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ทุ่งพร้าว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-681538
ตัวอย่าง โรงเรียน บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย ดงน้อย-ดงหลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุนแม่ต้อบ ขุนแม่ต้อบ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุนวง บ้านขุนวงใต้ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-071324
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุนวงเหนือ ขุนวงเหนือ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-071401
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคะปวง คะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-621305
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจอซิเดอเหนือ จอซิเดอเหนือ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-071394
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จอมแจ้ง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-681527
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านช่างหม้อ ช่างหม้อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-680915