ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโพนทอง ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านโพนทอง ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์) เทวฤทธิ์ หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 0-5639-0186
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) ประชาสรรค์ หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 0-5639-0185
ตัวอย่าง โรงเรียน ม่วงน้อยประชาสามัคคี บ้านสอนจันทร์(ดงขวาง) หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์ บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 0-5608-1331
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) บ้านดงป่าคลัก ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาช้างฟุบ"เสนาขันธ์อนุสรณ์" เขาช้างฟุบ นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 0-5639-0007
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะแก้วสามัคคี เกาะแก้ว ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 0-5639-0138
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล กระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 0-5687-8553
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
ตัวอย่าง โรงเรียน ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ห้วยด้วน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 0-5629-0011
ตัวอย่าง โรงเรียน น้ำสาดกลาง บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 0-5639-0120
ตัวอย่าง โรงเรียน น้ำสาดเหนือ น้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขานางต่วม เขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0-5623-0250
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขามะเกลือ เขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 0-5639-0118
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองกำลัง บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองลาน บ้านคลองลานเหนือ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 0-5639-0018
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0-5687-9572
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจิกใหญ่ จิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 0_56230367
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา ทับลุ่ม วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์