ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลกำแพงเพชร ตำบล สระแก้ว อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน อนุบาลกำแพงเพชร ตำบล สระแก้ว อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) บ้านโกสัมพี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760122
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านมะเดื่อชุมพร บ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055715430
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) บ้านท่าคูณ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไร่ลำปาง บ้านชัยมงคล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760055
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านไทยทวี บ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760034
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงซ่อม บ้านท่าพุทรา โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760026
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแดน บ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760121
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองวัวดำ บ้านหนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055715432
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760040
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ บ้านโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะรากเสียด บ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังชมภู บ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่านา บ้านเกาะรากเสียดใน เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา บ้านไหล่ประดา เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055711377
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองเมือง บ้านคลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านลานดอกไม้ บ้านอมฤต ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055745011
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะพิมูล บ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ตัวอย่าง โรงเรียน ยอดประชาสรรค์ บ้านเนินกรวด ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760091
ตัวอย่าง โรงเรียน คลองใหญ่วิทยา บ้านคลองใหญ่ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055780000
ตัวอย่าง โรงเรียน จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา บ้านชัยพฤกษ์ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055780541