ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สันโรงเรียน แม่ตาว แม่สอด ตาก 55542539
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยปลาหลด สาขาห้วยจะกือ ห้วยจะกือ ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ แพะ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 55560140
ตัวอย่าง โรงเรียน ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา หนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 55560147
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง แม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 55589002
ตัวอย่าง โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี พะดพ รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ช่องแคบ พบพระ ตาก
ตัวอย่าง โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 4 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 55507576
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปูเต้อ ปู้เต้อ แม่กุ แม่สอด ตาก
ตัวอย่าง โรงเรียน กลาโหมราชเสนา หม่องวา ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 55577411
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 55585169
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 55507020
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุนห้วยนกแล ห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 55507059
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุนห้วยแม่ท้อ กะแนเลทะ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 55560145
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจกปก จกปก ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 55507067
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 55585166
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งมะขามป้อม ทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 55585206
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านน้ำหอม ทีนามู แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 55560143
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าไร่ บ้านป่าไร่ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 55507063
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าไร่เหนือ ป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 55585420