สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

:

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกกะทือ โคกกระทือ วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโซกเปือย โซกเปือย นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 055-614181
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแก่ง บ้านแก่ง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-675095
ตัวอย่าง โรงเรียน ไชยะวิทยา ท่าชัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-679196
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะน้อย บ้านเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-660769
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงคู่ ดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-949477
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงยาง บ้านดงยาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690076
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงย่าปา บ้านดงย่าปา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-948632
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนระเบียง บ้านดอนระเบียง แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690061
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอยไก่เขี่ย ดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-660490
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตึก แม่รากกลาง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-677033
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าชัย ท่าชัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-679201
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690059
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งพล้อ ทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-671037
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาต้นจั่น บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-677037
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากคะยาง บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-948100
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่ากล้วย บ้านป่ากล้วย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-643024
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากสาน บ้านปากสาน แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690066
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ปากสิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690066
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าคา บ้านป่าคา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690050