ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลศรีสำโรง ตำบล สามเรือน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน อนุบาลศรีสำโรง ตำบล สามเรือน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคกกะทือ โคกกระทือ วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโซกเปือย โซกเปือย นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 055-614181
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแก่ง บ้านแก่ง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-675095
ตัวอย่าง โรงเรียน ไชยะวิทยา ท่าชัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-679196
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะน้อย บ้านเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-660769
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงคู่ ดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-949477
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงยาง บ้านดงยาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690076
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดงย่าปา บ้านดงย่าปา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-948632
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนระเบียง บ้านดอนระเบียง แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690061
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอยไก่เขี่ย ดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-660490
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตึก แม่รากกลาง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-677033
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าชัย ท่าชัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-679201
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690059
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งพล้อ ทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-671037
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาต้นจั่น บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-677037
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากคะยาง บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-948100
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่ากล้วย บ้านป่ากล้วย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-643024
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากสาน บ้านปากสาน แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690066
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ปากสิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690066
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าคา บ้านป่าคา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 055-690050