ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาขุมคัน ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านนาขุมคัน ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโบสถ์ บ้านวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 055-291235
ตัวอย่าง โรงเรียน กัลยาณิวัฒนา 1 บ้านร้องกอก นาบัว นครไทย พิษณุโลก 055-233535
ตัวอย่าง โรงเรียน เกษตรสุขราษฎร์บำรุง เกษตรสุข บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ้านนาตาดี (โคกเนินทอง) บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สวนยาง เนิ่นเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 055-363077,055-
ตัวอย่าง โรงเรียน นครไทยวิทยาคม บ้านนครไทย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 055-389006
ตัวอย่าง โรงเรียน บางยางพัฒนา เนินพลวง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 055-234392
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกกม่วง บ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 055-310184,0620
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแก่งทุ่ง บ้านป่าปอบิด บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 055-310180
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ แก่งหว้า หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 055-234388,055-
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเข็กใหญ่ บ้านเข็กใหญ่พัฒนา บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 055-268035
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถ้ำพริก บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 055-234408
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าหินลาด บ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 055-240688,055-
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย บ้านนาไก่เขี่ย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 055-234380
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาขุมคัน บ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 055-310170,
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาคล้าย บ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 055-234384
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาแฝก บ้านนาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 055-310175
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน บ้านบุ่งเย็น หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 055-234386
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาฟองแดง นาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก