ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสะเดา ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านสะเดา ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง วังทอง พิษณุโลก 0-5531-1026
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกลาง บ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0-5523-4428
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5528-8108
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5539-6123
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่ายาง ท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5539-6369
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0290
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบุใหญ่ บ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5528-8178
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านแม่เทียบ แม่เทียบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0113
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านยางโทน บ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0115
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังสาร บ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5528-8174
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสระเศรษฐี สระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0140
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองกลด หนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0282
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองสระพัง หนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5529-4292
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 วัดใหม่ไพรมณี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0193
ตัวอย่าง โรงเรียน ประชาสรรค์วิทยา ขอนอ้าปาก บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5524-0796
ตัวอย่าง โรงเรียน ประชาสามัคคี บ้านท่าดินแดง ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5524-0786
ตัวอย่าง โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง 63/2 บ้านวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5529-4189
ตัวอย่าง โรงเรียน ราษฎร์เจริญ บ้านโฉงกลาง โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5523-2128
ตัวอย่าง โรงเรียน ราษฎร์ดำริ ย่านยาว โกคสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5531-0107
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ โกรงเกรง นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 0-5524-0788