ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) บ้านบึงตะโกน ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 056613360
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์" เมืองเก่า เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 056655252
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งสำราญ หนองหัวลิง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056653419
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056699045
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถ้ำคะนอง บ้านถ้ำคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056699201
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากดง บ้านากดง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056653403
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056699347
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองต้นพลวง หนองต้นพลวง หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ คลองทราย หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังอ้อ บ้านท่าคล้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 056698123
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสายดินแดง สายดินแดง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056699019
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองทรายใหญ่ หนองหญ้ไทร หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองจั่ว 2หนองจั่ว คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 056614232
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองตะเคียน หนองตะเคียน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 056901066
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังทับไทร วังทับไทร วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 056905251
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตลุกหิน ตลุกหิน วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 056614234
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 056618033
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านวังกลม วังกรด บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 056685238