ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน สมนึกวิทิศวรการ ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน สมนึกวิทิศวรการ ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) บ้านใหญ่ อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-8245
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโพธิ์ดก โพธิ์ดก อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดคูบัว ปู่ฟ้า คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-5937
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดทุ่งหญ้าคมบาง หนองมะตูม ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3220-7052
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) เจดีย์หัก เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-3354
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดห้วยไผ่ ห้วยไผ่ ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3237-0391
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเขางูสันติธรรม รางไม้แดง เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3239-1126
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดห้วยปลาดุก(อนันตกูลอุปถัมภ์) ห้วยปลาดุก หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3239-1699
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) ทุ่งน้อย หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3222-8353
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดหนองตาหลวง หนองตาหลวง หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3271-7124
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านชัฎเจริญ หนองแช่เสา น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3272-0012
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3233-7931
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) ดอนแจง ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-8453
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดใหม่นครบาล บ้านใหม่นครบาล ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-5934
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) ดอนตะโก ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3282-3285
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) ท่าแจ่ หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-5563
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดท้ายเมือง ท้ายเมือง พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3232-1960
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) เกาะลอย เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3236-9305
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) ห้วยตะแคง เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3239-1253
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขากรวด เขากรวด ราชบุรี-จอมบึง เมืองราชบุรี ราชบุรี 0-3237-3496