ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) บ้านวัดโบสถ์ บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 0-3234-7682
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) บ้านดอนรัก ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 0-3239-7452
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสิดาราม ปากคลองแพงพวย แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3226-3030
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 หัวโคก ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3236-1667
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3236-0792
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม บ้านคลองหลวงแก้ว ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3224-1064
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนไผ่ ดอนไผ่ ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3236-0807
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนฟักทอง ดอนฟักทอง ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านรางสีหมอก บ้านรางสีหมอก ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3225-4983
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองไก่แก้ว หนองไก่แก้ว แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3224-6344
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองสลิด หนองสลิด ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3224-1245
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3224-5353
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดชาวเหนือ บ้านชาวเหนือ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3236-5136
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3224-1124
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) ตาลเรียง บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3238-7111
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดท่าเรือ ท่าเรือ แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3226-3480
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเนกขัมมาราม ปากคลองแพงพวย แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3225-4981
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบัวงาม บัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3227-9215
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบ้านไร่ บ้านไร่ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3236-5094
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดปรกเจริญ คลองตาหลวง ตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 0-3225-0137