ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) ตำบล บางยาง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) ตำบล บางยาง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎร์บํารุง) บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034839041
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดชัยมงคล หัวตะเข้ ชัยมงคล บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 034400070
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 034481028
ตัวอย่าง โรงเรียน เทพนรรัตน์ ปลายคลองครุ นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034834410
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองซื่อ คลองซื่อ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโคก บ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034865744
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านชายทะเลกาหลง ชายทะเลกาหลง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034429538
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 สหกรณ์ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034857224
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านชายทะเลบางกระเจ้า ชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าทราย บ้านท่าทราย ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034421758
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034851487
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางนํ้าจืด บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034812092
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางปิ้ง เลขที่ 90 โคกตานุช นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034854595
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านยกกระบัตร บ้านยกกระบัตร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034462146
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสันดาบ สันดาบ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034429539
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034854252
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอ้อมโรงหีบ อ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034427228
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034839040
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดกระซ้าขาว กระซ้าขาว บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดกาหลง กาหลง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034851128