ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดไทรงาม ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดไทรงาม ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 356064
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดทางพูน ทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 366230
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย บ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 450136
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านบางจาก บางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 399097
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดหมน บ้านหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 670250
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง เกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองดิน คลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 765060
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคันธง คันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 349454
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านชะเอียน ชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 383327
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านถนนใหญ่ ถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 531372
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทวดทอง บ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 357678
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทวดเหนือ บ้านปากสระ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาเคียน นาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 472931
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเนิน บางแครง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางกระบือ บ้านบางควาย ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางเตย บางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 354018
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางหลวง บางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 450170
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากน้ำเก่า บ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากน้ำปากพญา บ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 354024
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากน้ำปากพูน ปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 450176